Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

Моделювання компетенцій

Розкриття та розуміння найбільш ефективної діяльності будується на визначенні та оцінці компетенцій. 

Компетенції визначають чіткий та цілісний набір критеріїв, відносно яких може бути описана та оцінена діяльність. Добре побудована модель компетенцій забезпечує життєздатний зв'язок між поведінкою, здібностями та якостями, характерними для індивідуума, і завданнями, які поставлені перед ним на роботі. 

Модель компетенцій, яка використовується як фундамент для побудови в організації стратегії «управління талантами», забезпечує необхідний зв'язок між функціями HR та реальними результатами бізнесу. 

Ми пропонуємо два варіанти впровадження компетенцій в організації (моделювання компетенцій): стандартну модель компетенцій та спеціально побудовану під клієнта модель.

  • Що кажуть наші клієнти

    Протягом усього часу співпраці компанія SHL Україна показувала високий рівень професіоналізму, ефективності та якості роботи в організації тестування та опрацювання результатів тестів, своєчасність виконання замовлень та надання звітності.

    Наталя Галунько, ДЦ Україна, 25 грудня 2015