Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

Дослідження ризиків корпоративної культури

Корпоративна культура не лише відрізняє одну організацію від іншої, але і в значній мірі визначає успіх організації у довгостроковій перспективі. Щоб розуміти, контролювати та керувати культурою організації, керівникам необхіден доступ до точної, надійної та повної інформації про неї.

В онлайн-системі SHLTOOLS 3.0 доступний новий звіт, що визначає головні особливості та сприйняття корпоративної культури на різних рівнях організації та виявляє основні зони ризику, пов’язані з цими особливостями.

 

Звіт генерується автоматично за результатами заповнення Опитувальника корпоративної культури (CCQ). Цей інструмент допомагає вести планування та моніторинг стратегічних змін корпоративної культури компанії. Опитувальник CCQ може застосовуватись у рамках таких HR-процесів та задач як:

  • Моніторинг процесу впровадження корпоративних змін
  • Управління процесами злиття та поглинання
  • Розробка корпоративних цінностей, моделей компетенцій, політик та процедур у сфері управління персоналом
  • Діагностика рівня залученості та виявлення можливих причин зниження задоволенності працівників
  • Оцінка готовності організації до запуску нових стратегічних програм

На відміну від консолідованого звіту, звіт «Дослідження ризиків корпоративної культури» містить детальний опис усіх виявлених особливостей, що відображені з точки зору переваг та потенційних ризиків, що впливають на ефективність діяльності організації. Оцінка виконується за 21 фактором, які поєднані в 4 блоки:

•           Домен роботи
•           Домен персоналу
•           Домен прийняття рішень
•           Домен відносин

Приклад звіту

З приводу вартості звіту та підключення до системи SHLTOOLS звертайтесь до вашого аккаунт-менеджера або в офіс CEB SHL за контактами, наведеними на цій сторінці.

  • Що кажуть наші клієнти

    Протягом усього часу співпраці компанія SHL Україна показувала високий рівень професіоналізму, ефективності та якості роботи в організації тестування та опрацювання результатів тестів, своєчасність виконання замовлень та надання звітності.

    Наталя Галунько, ДЦ Україна, 25 грудня 2015