Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

Наскільки успішні ваші керівники?

Сьогодні перед керівниками будь-якої компанії стоять більш амбітні завдання, ніж будь-коли. Але як переконатися в тому, що лідери дійсно готові до сьогоднішніх завдань і завтрашніх виклів, приймають зважені рішення і ведуть компанію у вірному напрямку?

Ускладнення організаційного середовища і змісту роботи, вимоги, що зросли до результатів і термінів їх досягнення змушують замислитися, чи здатні керівники працювати в нових умовах ведення бізнесу і чи відповідає їх стиль поведінки ситуації?

1463404952115 1467034425778

CEB SHL представляє два нових звіти, які дають відповіді на ці питання.

 

Звіт з корпоративного лідерства

Сьогодні від кожного працівника - і керівники не виняток - потрібно не тільки досягати індивідуальних результатів, а й демонструвати мережеву ефективність: користуватися внутрішніми і зовнішніми мережами контактів для досягнення результату, залучати колег у свою роботу, брати участь у виконанні їх завдань і багато іншого. Результативну поведінку керівника в нових умовах ведення бізнесу ми і називаємо корпоративним лідерством.

Досягнення результату для лідера складається з чотирьох складових:

 

Індивідуальне лідерство - старий вимір

Мережеве     лідерство - новий вимір

 

Власна робота лідера

Ефективне виконання влас- них завдань. З цим справляються 77% керівників.

Ефективне виконання своїх ме- режевих завдань - залучення інших людей в свою діяльність і участь в роботі колег. З цим справляються 31% керівників.

Корисний результат, тобто внесок на рівні організації:

ефективне досягнення власних цілей, участь в роботі колег і залучення їх для виконання своїх завдань, а також керівництво командою, перед якою стоять ті ж цілі.

Діяльність лідера на чолі команди

Забезпечення виконання командою колективних завдань. З цим справляються 59% керівників.

Забезпечення виконання командою мережевих завдань - допомога команді в налагодженні зовнішніх зв'язків і взаємодії з іншими командами. З цим справляються 35% керівників.

 

Однак лише 12% керівників демонструють ефективність за всіма чотирма складовими сучасного лідерства.

Звіт з корпоративного лідерства дозволяє об'єктивно оцінити потенціал керівника не тільки за класичними вимірами і компетенціями, а й з урахуванням нових вимог до мережевої ефективності.

Зразок звіту

Звіт стилів керівництва 

Звіт стилів керівництва допомагає з'ясувати, який підхід до управління характерний для керівника, і зіставити його з найбільш оптимальним стилем управління для даної ситуації. Він містить в собі загальний опис характерного стилю управління, коротке зведення характерних стилів керівництва в розрізі чотирьох завдань управління, а також докладний опис стилів управління в розрізі кожного з цих завдань із зазначенням ситуацій, в яких такий стиль буде найбільш і найменш ефективним.

Детальніше про цей звіт

Зразок звіту

Обидва звіти генеруються автоматично після проходження учасником Професійного особистісного Опитувальника OPQ32 в онлайн-системі SHLTOOLS.

Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб дізнатися детальніше про застосування цього інструменту і вибрати найбільш відповідний звіт для оцінки керівників вашої організації.

  • Що кажуть наші клієнти

    У процесі підбору персоналу, а також у разі вирішення питань подальшого розвитки працівників компанія Sibelco в Україні протягом більше трьох років користується послугами SHL Україна. Менеджери та консультанти SHL завжди професійно надають допомогу з вибором інструменту оцінки, а результати оцінки завжди стають нам у допомозі в процесі прийняття об'єктивного рішення.

    Ольга Павленко, Sibelco, 20 липня, 2015