Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

CCSQ Опитувальник Стилів Поведінки фахівців по роботі з Клієнтами ( Customer Contact Styles Questionnaire)

Опитувальник CCSQ 7.2 забезпечує отримання інформації про ті аспекти особистості, які є важливими для фахівців в області обслуговування клієнтів і продажів. Отримана інформація може бути використана при розробці програм навчання, розвитку персоналу, а також при відборі.

При заповненні опитувальника завдання учасника полягає у виборі з чотирьох тверджень двох, одне з яких характеризує поведінку учасника найбільшою, а друге - найменшою мірою.

Профіль представлений у вигляді 16 шкал, що представляють собою різні аспекти поведінки. Шкали різні групи, які, в свою чергу, згруповані по 3 категоріям: Взаємини з людьми (або Управління людьми), Стилі мислення (або Управління завданнями), Емоції (або Управління собою).

Результати можуть бути представлені у вигляді профілю, а також текстових звітів, що відносяться до даного конкретного профілю.

Порядок проведення
Заповнення опитувальника CCSQ можливо:

  • У бланковому варіанті. Для цього необхідний наступний перелік матеріалів: інструкція адміністратора, буклет (и) тесту, бланки для відповідей.
  • В on line варіанті. Для цього необхідний доступ до системи SHLTools.

Обробка та генерація звітів можлива:

  • В автоматичному режимі через систему SHLTools. У разі заповнення тесту в бланковому варіанті буде необхідно внести відповіді кандидата в систему.
  • Через офіс SHL Russia. Для цього необхідно надіслати заповнений бланк відповідей будь-яким зручним способом до офісу SHL.

Контрольний час: не обмежено
Середній час заповнення: 20 - 30 хвилин
Інструктаж: 10 хвилин
Кількість питань: 40

Рівень кандидатів
Опитувальник може бути використаний для співробітників, що працюють у сфері продажів і обслуговування клієнтів, які не мають при цьому підлеглих.

Необхідна підготовка
Для отримання права на застосування опитувальника CCSQ та інтерпретацію його результатів Вам необхідно прослухати семінар «Професійні особистісні опитувальники» (сертифікат SHL Level 2).

  • Що кажуть наші клієнти

    Протягом усього часу співпраці компанія SHL Україна показувала високий рівень професіоналізму, ефективності та якості роботи в організації тестування та опрацювання результатів тестів, своєчасність виконання замовлень та надання звітності.

    Наталя Галунько, ДЦ Україна, 25 грудня 2015