Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

Ділові вправи

Ділові вправи відтворюють реальні робочі ситуації та використовуються для оцінки компетенцій, необхідних для успішної професійної діяльності. Дані вправи наявно виявляють сильні сторони та області для розвитку кандидата та можуть використовуватися в цілях відбору, просування чи розвитку персоналу.

SHL надає різноманітні вправи, які підходять для різних рівнів персоналу та ситуаційних контекстів, включаючи:

  • Індивідуальні ділові вправи
  • Групові дискусії
  • Аналітичні презентації
  • Вправи на пошук фактів
  • Рольові ігри

Матриця оцінки SHL

  • Що кажуть наші клієнти

    Протягом усього часу співпраці компанія SHL Україна показувала високий рівень професіоналізму, ефективності та якості роботи в організації тестування та опрацювання результатів тестів, своєчасність виконання замовлень та надання звітності.

    Наталя Галунько, ДЦ Україна, 25 грудня 2015