Особистісний опитувальник 6FQ

Для швидкої і точної діагностики якостей особистості компанією SHL розроблений інструмент - 6-факторний особистісний опитувальник 6FQ.

Застосування опитувальника ефективно в наступних ситуаціях:

  • Підбір співробітників;
  • Аналіз відповідності особистісних якостей кандидата вимогам вакантної позиції;
  • Виявлення ризиків в процесі найму;
  • Визначення критеріїв відбору та відсіву кадрів.

Опитувальник 6FQ отримав свою назву завдяки 6 шкалами, за якими проводиться оцінка кандидатів:

  1. Уява. Шкала оцінює здатність до створення нових ідей і рішень;
  2. Методичність. Шкала оцінює здатність до глибокого вивчення поставлених завдань в рамках встановлених термінів;
  3. Відкритість. Шкала оцінює здатність і прагнення до процесу комунікації;
  4. Емоційність. Шкала оцінює схильність до переживань і здатність абстрагуватися від виникаючих складнощів в процесі роботи;
  5. Чуйність. Шкала оцінює здатність і бажання надавати допомогу і підтримку іншим людям;
  6. Досягнення результатів. Шкала оцінює прагнення до більш високих показників діяльності, амбітним цілям.

6FQ є оціночним інструментом іпсатівного типу, тобто вимірюваним щодо самого себе. До складу опитувальника входять 48 тверджень, на підставі яких будується опис характеристик особистості кандидата. Кожне завдання опитувальника містить 4 твердження, з яких тестируемому необхідно вибрати два варіанти: один найбільш точно відповідає кандидату, другий - в найменшій мірі йому відповідний.

Профіль опитувальника дає відомості по кожній шкалою з позначенням ступеня її вираженості (низький, середній, високий рівень).

Контрольний час: не обмежена

Кількість тверджень: 48

Середній час заповнення: 15 хвилин.

Переваги 6FQ:

• Доступний для фахівців будь-якого рівня;

• Ефективний при масовому відборі персоналу на будь-яку посаду;

• Не має обмежень у застосуванні по галузях і масштабами компанії.

Вимоги до використання опитувальника 6FQ

Для можливості використання опитувальника і інтерпретації його результатів необхідно проходження семінару «Професійні особистісні опитувальники».