Професійний Особистісний Опитувальник OPQ версія 4.2

При заповненні опитувальника завдання учасника полягає у виборі з чотирьох тверджень двох, одне з яких характеризує поведінку учасника найбільшою, а друге в найменшій мірі.

Профіль описує 30 шкал, що групуються в такі області, як Управління людьми, Управління завданнями, Управління власною поведінкою. Результати можуть бути представлені у вигляді профілю, а також текстових звітів, що відносяться до даного конкретного профілю.

Популярність опитувальника OPQ обумовлена багатьма причинами:

  • Опитувальник відповідає найвищим професійним стандартам.
  • Може бути використаний з різними цілями.
  • Викликає довіру у кандидатів.
  • Дає надійні і зрозумілі результати.
  • Скорочує вірогідність помилки відбору, дозволяючи організації краще використовувати ресурси.
  • Має високу надійність в прогнозуванні індивідуального стилю поведінки.

Контрольний час: не обмежена

Середній час заповнення: 40 хвилин — 1 година
Інструктаж: 10 хвилин
Кількість питань: 90 блоків по 4 затвердження
Опитувальник може бути використаний для персоналу будь-якого рівня.

Необхідна підготовка
Для отримання права на застосування опитувальників SHL і інтерпретацію їх результатів Вам необхідно прослухати семінар «Професійні особистісні опитувальники» (сертифікат SHL Level B).


Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!