Збірник з проведення інтерв'ю за компетенціями

Фактори, що визначають результативність інтерв'ю:

  • Висока кваліфікація фахівця, який проводить інтерв'ю
  • Структурований формат проведення інтерв'ю. Робота в такому ключі дозволяє виявити й проаналізувати компетенції кандидата, необхідні для вакантної посади

У збірнику з проведення інтерв'ю за компетенціями міститься інформація, необхідна для вибору оптимально відповідного кандидата: на основі цих відомостей можна скласти прогноз щодо майбутньої ефективності інтерв'юйованого.

Структура збірника з проведення інтерв'ю за компетенціями

  1. Практичні рекомендації з проведення інтерв'ю за компетенціями (визначення основних етапів інтерв'ю, правила його проведення та принципи оцінки кандидатів);
  2. Опитувальні карти (опис моделі компетенцій IMC та набір питань для оцінки кожної компетенції).

Збірник побудовано так, що всі його завдання корелюють з найбільш значущими для управлінських позицій компетенціями. Інструмент докладно описує кожну зі стадій проведення інтерв'ю: підготовку, безпосередньо проведення та оцінку кандидата.

Використання збірника забезпечить ефективний підхід до визначення компетенцій, допоможе уникнути помилок при відборі та ввести єдину систему оцінки кандидатів.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!