Розвиток персоналу

Розвиток персоналу — одна з ключових умов, що визначають успіх будь-якого  підприємства. Сьогодні світ змінюється так стрімко, що професійні компетенції персоналу часто не встигають підлаштовуватися під темпи науково-технічного прогресу. Настає конфлікт між кваліфікацією співробітників і потребами бізнесу, результатом якого, на жаль, може бути тільки зниження продуктивності компанії.

Таким чином, розвиток  персоналу — це комплекс заходів, метою яких є актуалізація професійного навчання кадрів та приведення його у відповідність зі стратегічними завданнями компанії.

У результаті формується колектив зі стабільно високим рівнем мотивації та розвиненими талантами, «заточеними» на підвищення результативності та досягнення успіху всією компанією.

Фахівці SHL застосовують цілий ряд інструментів, спрямованих на розвиток персоналу. До основних з них відносяться:

  • Планування індивідуального розвитку.
  • Метод «360 градусів».
  • Управління талантами.

Індивідуальний план розвитку — це комплексна програма, покликана підвищити особисту ефективність співробітника. В індивідуальному плані представлена мета розвитку й ті кроки, які допоможуть досягненню цієї мети. Результатом проходження індивідуального плану розвитку для працівника є особистий професійний ріст, навчання  та формування ключових  компетенцій. Для компанії це інструмент, що дозволяє організувати колектив з високим рівнем потенціалу.

Система управління талантами — комплекс методик, націлених на підвищення професійного рівня персоналу, від якого залежить результативність всієї діяльності компанії. Цей інструмент спрямований, перш за все, на залучення співробітників з високим рівнем особистого потенціалу й формування для них комфортних умов роботи.

Метод «360 градусів». Цей метод являє собою опитування — працівника оцінюють колеги, з якими він безпосередньо взаємодіє в ході робочого процесу, підлеглі, керівник. Крім того, співробітник оцінює себе сам, та, в результаті, отримує можливість співвіднести самооцінку з оцінкою, даною оточенням, а також, порівняти оцінки, отримані на різних рівнях. Завдяки цьому методу у самого співробітника й у його керівництва формується різнобічне уявлення про ключові компетенції, сильні та слабкі якості працівника, виявляються зони та напрямки розвитку.

Важливі особливості й характерні аспекти кожної з цих методик докладно висвітлюються нашими експертами в ході семінарів, після проходження яких всі учасники отримують сертифікат SHL.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!