Розвиток персоналу

Кожен керівник, якому небайдужа доля своєї компанії, прагне підвищити ефективність роботи персоналу та надати фахівцям можливості для розвитку та професійного зростання. Від мотивації співробітників та усвідомлення ними своїх перспектив залежить, наскільки відповідальним буде ставлення до виконання своїх робочих завдань. А особисті результати окремо взятого фахівця впливають на успіхи всієї компанії в цілому. Тому так важливо правильно скласти індивідуальний план розвитку для кожного співробітника.

Планування розвитку керівників

Зростання та процвітання будь-якої компанії безпосередньо залежать від ефективної команди топ-менеджерів. Саме вони забезпечують нові напрямки для перспективного зростання й успіху на шляху до досягнення стратегічних цілей компанії. Тому оцінці роботи керівників вищого рівня та планування їх розвитку повинна приділятися найпильніша увага з боку кадрових служб. Для здійснення цих завдань необхідно не тільки залучати професіоналів, а й використовувати тільки спеціальні інструменти та методики, які беруть до уваги специфіку діяльності топ-менеджменту.

Виявлення HiPo

Головна цінність будь-якої серйозної компанії — це персонал. Саме від якості роботи співробітників, зрештою, залежить, наскільки бізнес буде ефективним, і як довго він залишиться успішним. Фахівці з високим потенціалом (HiPo) — це ядро персоналу, його «золотий запас». Кожен з них, згідно з результатами HR-досліджень, здатний принести у два рази більше користі в порівнянні зі звичайними фахівцями, тому внесок HiPo в загальну скарбничку досягнень компанії важко переоцінити.

Мережеве і корпоративне лідерство

Складність організаційного середовища та змісту роботи, підвищення вимог до результатів і термінів їх досягнення, підвищення стандартів якості послуг, що надаються — такі актуальні умови, в яких доводиться працювати сучасним керівникам. Наскільки їх дії відповідають реаліям, дозволять з’ясувати інструменти, розроблені нашими експертами.

Діагностика та розвиток високоефективних команд

Згуртована команда — головний інструмент успіху в будь-якій галузі бізнесу. Ефективність спільної роботи фахівців різних рівнів багато в чому визначає ефективність всього робочого процесу. У кожної команди в компанії є не тільки свої цілі й завдання, а й свої потреби, тому так важливо залучити професійні інструменти для їх виявлення та задоволення, адже в кінцевому підсумку розвиток команди — це розвиток всього бізнесу.

Розвиток персоналу — одна з головних умов, що визначають успіх будь-якої організації. Сьогодні світ змінюється так стрімко, що професійні компетенції персоналу часто не встигають підлаштовуватися під темпи науково-технічного прогресу. Настає конфлікт між кваліфікацією співробітників і потребами бізнесу, результатом якого, на жаль, може бути тільки зниження продуктивності компанії.
Таким чином, розвиток персоналу — це комплекс заходів, метою яких є актуалізація професійної підготовки кадрів та приведення її у відповідність зі стратегічними завданнями компанії.
У результаті формується колектив зі стабільно високим рівнем мотивації та розвиненими талантами, «заточеними» на підвищення результативності та досягнення успіху всією компанією.

Фахівці SHL застосовують цілий ряд інструментів, спрямованих на розвиток персоналу. До основних з них відносяться:

  • Планування індивідуального розвитку.
  • Метод «360 градусів».
  • Управління талантами.

Індивідуальний план розвитку — це комплексна програма, покликана підвищити особисту ефективність співробітника. В індивідуальному плані представлена мета розвитку й ті кроки, які допоможуть досягненню цієї мети. Результатом проходження індивідуального плану розвитку для співробітника є особистий професійний ріст та формування нових компетенцій. Для компанії це інструмент, що дозволяє організувати колектив з високим рівнем потенціалу.

Метод «360 градусів». Цей метод являє собою опитування — працівника оцінюють колеги, з якими він безпосередньо взаємодіє в ході робочого процесу, підлеглі, керівник. Крім того, співробітник оцінює себе сам, та, в результаті, отримує можливість співвіднести самооцінку з оцінкою, даною оточенням, а також, порівняти оцінки, отримані на різних рівнях. Завдяки цьому методу у самого співробітника й у його керівництва формується різнобічне уявлення про сильні та слабкі якості працівника, виявляються зони та напрямки розвитку.

Управління талантами — комплекс методик, націлених на підвищення професійного рівня персоналу, від якого залежить результативність всієї діяльності компанії. Цей інструмент спрямований, перш за все, на залучення співробітників з високим рівнем особистого потенціалу й формування для них комфортних умов роботи.

Важливі особливості й характерні аспекти кожної з цих методик докладно висвітлюються нашими експертами в ході семінарів, після проходження яких всі учасники отримують сертифікат SHL.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!