Оцінка персоналу

Аудит талантів — виявлення різниці між наявним та необхідним рівнем розвитку здібностей персоналу

Аудит талантів аналізує стан здібностей Ваших кадрів та їх потенціалу в конкретний часовий період, та виявляє різницю не тільки між можливостями персоналу й потребами компанії, а також між наявними та необхідними талантами.

Оцінка потенціалу працівників — виявлення кадрів з найвищим потенціалом (HiPo), оцінка та розвиток талантів

Успіх у бізнесі залежить від цілого ряду чинників і персонал — далеко не останній з них. Особливе значення для стабільної продуктивності та розвитку будь-якої справи мають співробітники з високим потенціалом — HiPo (High Potential). Згідно з результатами численних досліджень, такі кадри здатні принести бізнесу у два рази більше користі. Тому виявити HiPo-співробітників, утримати їх, створити умови для їх перспективного розвитку та сформувати грамотну стратегію наступності прагнуть компанії з усього світу.

Оцінка менеджерів з продажу

Потужною силою будь-якої компанії є відділ продажу, від роботи якого безпосередньо залежить результативність бізнесу практично у будь-якій галузі. Головна мета будь-якої компанії — отримання прибутку, і навіть якщо в даний момент Вам не доводиться постійно шукати клієнтів, завтра така потреба може з’явитися. Тому ефективна робота менеджерів з продажу — це фактор, який завжди варто враховувати.

Оцінка топ-менеджерів

Безліч умов визначають успішну роботу підприємства. Це і якість бренду, і конкурентоспроможність, і рівень компетенцій персоналу, і виробничі потужності. Але, об’єднання усіх доступних ресурсів, висока результативність й стабільне довгострокове процвітання може забезпечити тільки талановита і згуртована команда керівників вищого рівня.

Оцінка виробничого персоналу

Забезпечити умови для безперебійної роботи підприємства, забезпечити відсутність порушень — може тільки грамотно сформований склад виробничих кадрів. Наші експерти розробили корисні інструменти, які вже на рівні відбору дозволять оцінити робочі навички, числові та вербальні здібності таких фахівців, їх готовність до навчання й проходження встановлених процедур.

Оцінка співробітників сфери послуг

Значення персоналу, який знаходиться в безпосередньому контакті з клієнтами, важко переоцінити. Значною мірою саме такі співробітники формують «обличчя» компанії. Але, від якості їх роботи безпосередньо залежить не тільки імідж організації — дії співробітників сфери послуг забезпечують прибуток і впливають на перспективи розвитку бізнесу в цілому, тому так важливо своєчасно та об’єктивно оцінити їх можливості.

Оцінка молодих фахівців і випускників

Кандидати, які нещодавно отримали диплом про закінчення вузу — це цінний, але важкий в освоєнні ресурс. Недостатньо просто влаштувати їх на вакантні посади. Розроблені нами інструменти оцінки молодих фахівців дозволять вам виявити таланти таких кандидатів та грамотно просувати їх в напрямку, вигідному для співробітника, і для організації.

Оцінка персоналу в організації покликана проаналізувати ефективність роботи не тільки кожного окремого спеціаліста, а й усього колективу в цілому. Це універсальний метод, який може застосовуватися вже на етапі відбору кандидатів, а також використовуватися для моніторингу результатів роботи наявного складу кадрів або виявлення й розвитку співробітників з високим потенціалом.

SHL Ukraine пропонує різні види оцінки та повний спектр інструментів для її здійснення, які дозволять вам скласти всебічне й об’єктивне уявлення про здібності фахівців різного рівня та профілю.
Оцінка персоналу — унікальний інструмент управління компанією, який здатний істотно наблизити досягнення стратегічних цілей Вашого бізнесу.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!