Кадровий резерв

Події вправи відбуваються в компанії «Новий індустріальний холдинг». Учасники виступають в ролі членів комісії щодо кадрового резерву, що займається систематизацією пропозицій щодо вдосконалення підготовки кадрів й організацією конкретних проєктів.
На майбутній нараді комісія необхідно, виходячи з вказівок керівництва компанії, сформувати програму невеликого інформаційно-навчального курсу для найбільш перспективних фахівців. Даний проект розглядається як пілотний та передбачає участь лише 4 осіб, але згодом такі курси намічається зробити регулярними й залучати в них більше число співробітників. Учасники повинні в ході наради виробити узгоджену програму майбутнього курсу, що враховує побажання керівників підрозділів компанії та залучених до нього співробітників, а також встановлений Генеральним директором ліміт коштів за даним проєктом.

Оцінювані компетенції:

  • Лідерство
  • Переконливість в спілкуванні
  • Усна комунікація
  • Міжособистісне розуміння

Додаткові компетенції:

  • Планування і організованість
  • Аналіз і рішення проблем
  • Творчість і інноваційність
Інструкція: 10 хвилин
Індивідуальна підготовка: 10 хвилин
Обговорення: 50 хвилин
Виклад рекомендацій: 5 хвилин 
 
Матриця вправ SHL

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!