Вправи для центрів оцінки

Ділові ігри для центрів оцінки

Аналіз роботи співробітника в питаннях вирішення професійних завдань — це найбільш ефективний спосіб його оцінки в бізнесі. Дієвим методом такого аналізу небезпідставно вважаються Центри оцінки та розвитку, результатом використання яких є отримання об’єктивного уявлення про компетенції та навички кандидата. Компетенції в даному випадку — це ті властивості індивідів, які дозволяють виділити найбільш успішних серед них у бізнесі.

Завдання, які вирішуються за допомогою корпоративних Центрів оцінки та розвитку:

  • відбір і просування успішних кандидатів. Проводиться оцінка рівня відповідності кандидата вакантній посаді, оцінка навичок;
  • виявлення високопотенційних кандидатів і мотивування їх до роботи в компанії;
  • аналіз процесу навчання і розвитку кандидатів, а також співробітників;
  • планування з визначенням тих компетенцій, які недостатньо розвинені в компанії;
  • розвиток необхідних організації компетенцій.

Вирішити поставлені завдання допомагає комплекс корпоративних вправ, в ході яких «програються» реальні ситуації, і кожен учасник отримує можливість проявити себе з кращого боку. Такі вправи отримали назву «ділових ігор», за участю яких, за заздалегідь визначеними правилами кожному учаснику призначається своя роль.

Усі ділові ігри будуються на основі реальних робочих ситуацій, відповідних конкретному типу роботи. Корпоративні ділові  ігри  набули свою популярність завдяки тому, що участь в подібних заходах дає «гравцям» можливість розвинути навички та уміння , що необхідні їм у професійній діяльності. Найбільш популярні ділові ігри при оцінці навичок кандидатів на вакансії менеджерів. Крім того, цей тип вправ широко використовується і серед керівного складу.

Проведені дослідження показали: ділові ігри — це валідні інструменти прогнозування та оцінки компетенцій та навичок співробітників.

В основі ділової гри лежить аналіз важливих у професійній діяльності факторів: планування, розставлення пріоритетів, здатність до прийняття рішень, мотивування команди і т.п. Крім того, даний інструмент передбачає такий необхідний, в деяких ситуаціях, момент, як зворотний зв’язок.

Корпоративна ділова гра відноситься до тих інструментів оцінки, які демонструють високу залученість та мотивацію "гравців" незалежно від їх професійного статусу: однаково зацікавлені в процесі та його результаті і лінійний співробітник, і керівник вищої ланки.

При виборі такого інструменту оцінки як ділова бізнес-гра для персоналу, менеджерів, керівників, слід мати на увазі, що проведення цього  методу  вимагає великої кількості часу і, з причини своєї реалістичності, йому необхідно часте оновлення. Важливо зауважити, що для отримання об’єктивних даних за допомогою корпоративних вправ, необхідно, щоб організатор цих заходів володів відповідним досвідом.

Що потрібно знати, щоб не помилитися у виборі ділових ігор:

  • корпоративна вправа повинна відповідати моделі компетенцій конкретної організації;
  • між рівнем вправи й рівнем робочої позиції повинен спостерігатися взаємозв’язок;
  • обрана ділова гра для оцінки навичок персоналу повинна відповідати рівню позиції, для якої вона проводиться. А, рівень вправи для оцінки потенціалу співробітника може бути вище рівня позиції;
  • не випускати з уваги ресурси, якими володіє організація (в т.ч. тимчасові).

Деякі вправи можна використовувати тільки в ході проєктів, які виконуються співробітниками SHL.

Компанія SHL на основі наукових підходів розробила величезний спектр корпоративних вправ, за допомогою яких можна отримати повну й об’єктивну оцінку фахівців будь-якого рівня та кваліфікації. Ці валідні інструменти — результат поєднання теоретичних знань й розробок в організаційній психології та сучасних можливостей високих технологій.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!