Медіант*

Опис вправи

Події вправи відбуваються в компанії «Медіант», компанія випускає медичне обладнання. Учасники виступають в ролі керівників підрозділів компанії, що утворюють її Виконавчу раду.
Великий транснаціональний холдинг «Зюдене Енергівельт», який два роки тому придбав «Медіант», для додаткового стимулювання своїх дочірніх структур ввів правило, згідно з яким компанія, що одержала надплановий прибуток, може використовувати для розвитку свого бізнесу весь цей прибуток плюс таку ж суму з коштів, що підлягають перерахуванню до централізованих фондів холдингу.

Однак, правило набирає сили тільки при одностайному затвердженні плану витрачання коштів Виконавчою радою компанії. Тому керівники «Медіант», якими за звітний період був отриманий додатковий прибуток, мають виробити спільне рішення про розподіл виділених асигнувань серед підрозділів. Учасникам необхідно, з одного боку, максимізувати фінансування для проєктів власного підрозділу, а з іншого - сприяти пошуку найбільш ефективного для компанії, в цілому, способу розподілу наявного фонду розвитку.

Компетенції, що оцінюються

  • Лідерство
  • Переконливість у спілкуванні
  • Усна комунікація
  • Міжособистісне розуміння

Додаткові компетенції

  • Планування і організованість
  • Аналіз і рішення проблем
  • Розуміння комерційних принципів
  • Творчість та інноваційність
  • Особиста мотивація

Інструктаж: 10 хв
Індивідуальна підготовка: 15 хв
Обговорення: 1 година
Виклад рекомендацій: 5 хв

Матриця вправ SHL

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!