Тест управлінських стилів «Сценарії»

Тест «Сценарії» дозволяє дати інтегральну оцінку здатності до управлінського аналізу, що становить фундамент управлінського потенціалу керівників. Крім того, цей тест забезпечує об’єктивну та вірогідну оцінку менеджера за трьома фундаментальними компонентами управлінського аналізу:

 1. Управлінське цілепокладання — вміння розставляти пріоритети й ефективно розподіляти свої зусилля, а також готовність консультуватися з іншими людьми, перш ніж формулювати цілі та приступати до дій, і враховувати контекст цілей і інтересів бізнесу.
 2. Управління людьми — здатність ефективно управляти командою, готовність працювати як з командою в цілому, так і з кожним співробітником окремо, підтримуючи необхідний рівень мотивації та продуктивності спільної роботи.
 3. Управління репутацією — розуміння того, як керувати своєю репутацією в організації, увага й готовність до демонстрації власних досягнень, а також готовність слідувати внутрішнім правилам організації та діяти в її інтересах.

В рамках кожного з цих компонентів виділяються специфічні управлінські стилі, за кожним з яких також дається детальна оцінка:

1. Управлінське цілепокладання

 • Панорамний підхід
 • Делегуючий стиль

2. Управління людьми

 • Командний стиль
 • Стиль «віч-на-віч»

3. Управління репутацією

 • Особисте визнання
 • Корпоративний протокол

Основні характеристики тесту «Сценарії»

 • Сучасний, ефективний і надійний тест для оцінки здатності до управлінського аналізу.
 • Доповнює вербальні, числові та інші тести SHL, що дозволяє побудувати більш повний профіль здібностей керівників.
 • Тест оцінює ключові складові управлінського аналізу, найбільш важливі в сучасному бізнесі, а також окремі компоненти менеджерського стилю.
 • Ситуаційний формат гарантує реалістичність тесту.
 • Швидка та легка інтерпретація результатів.

Він може застосовуватися як для цілей відбору та найму, так і в рамках програм розвитку співробітників, планування кар’єри й наступності. Однак, шкали управлінських стилів призначені виключно для цілей глибокого розвиваючого зворотного зв’язку та не можуть використовуватися для обгрунтування рішень з відбору та найму.

Для тесту «Сценарії» доступні наступні звіти:

Профіль — надає в стислому графічному вигляді інформацію про рівень здатності до управлінського аналізу, її основних компонентів та менеджерських стилів.

Персональний звіт — описовий звіт, в якому детально розкривається інформація про рівень здатності до управлінського аналізу, її основних компонентів та менеджерських стилів. Цей звіт дає детальну характеристику керівника й призначений як для оцінки при відборі так і в цілях розвитку, так і для підготовки поглибленого зворотного зв’язку і вироблення індивідуальних програм з удосконалення окремих управлінських умінь і навичок.

Приклад тесту «Сценарії»

Ви керівник Відділу по роботі з клієнтами. У Вашому підпорядкуванні шість осіб, і всі вони сильно завантажені роботою. Вже наближається сезонний період зростання ділової активності, і в відділі явно починає зростати напруга. Ситуація загрожує стати критичною, оскільки відповідальність і діловий настрій персоналу падають, а число помилок зростає. Ваші підлеглі вже прямо запитують, чого їм слід очікувати, і не відчувають впевненості, що впораються з поставленими перед відділом завданнями. Проте, ситуацію можна виправити, якщо Ви почнете діяти прямо зараз, поки Ваші головні клієнти не висловлюють невдоволення. Необхідні термінові дії.

Необхідна підготовка

Для отримання права на застосування та інтерпретацію результатів Сценарії необхідно прослухати семінар «Тестування персоналу в організації» і «Професійні особистісні опитувальники» (сертифікат SHL Level A).

Контрольний час: не обмежена
Середній час заповнення: 40 хвилин
Інструктаж: 10 хвилин
Кількість ситуацій: 16

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!