Опитувальник корпоративної культури / Corporate Culture Questionnaire

Особливості опитувальника:

  • Заснований на 21 ключовому параметрі корпоративної культури, об’єднаному в 4 блоки: «Домен роботи», «Домен персоналу», «Домен прийняття рішень», «Домен відносин».
  • Складається зі 126 коротких тверджень, які стосуються різних аспектів життя організації.
  • Відповідає всім вимогам міжнародних стандартів надійності, валідності та узгодженості діагностичних методик.
  • Автоматизований, що дозволяє за короткий проміжок часу опитати всіх співробітників організації.

Завдяки використанню CCQ організація отримує:

  • Точну й надійну інформацію по ключовим факторам корпоративної культури компанії
  • Оцінку відмінностей в сприйнятті культури менеджерами та іншими співробітниками як всередині одного відділу, так і між різними структурами організації
  • Чітке й детальне розуміння «слабких» місць і параметрів культури, що перешкоджають ефективності організації

Доступні звіти:

  • Консолідований звіт за методикою CCQ

Даний звіт містить профіль корпоративної культури, відповідно до якого можна визначити особливості корпоративної культури по кожному з її аспектів в організації в цілому.

  • Звіт Дослідження ризиків корпоративної культури

Містить докладний опис потенційних ризиків і переваг по кожному фактору, що впливають на ефективність діяльності організації. Як і основний звіт, описовий звіт по ризику не передбачає індивідуальних профілів і пропонується в консолідованому вигляді.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!