Корпоративна культура

Корпоративна культура - сукупність переважаючих в компанії норм поведінки, поглядів, які впливають на ефективність діяльності всієї організації.

Корпоративна культура служить таким собі мірилом поведінки співробітників: саме вона визначає які дії прийнятні і будуть заохочуватися в колективі, наскільки розвинене взаємодію між колегами і як приймаються рішення в компанії.

Будучи ціннісної основою організації, корпоративна культура в величезній мірі впливає на мотивацію персоналу і на здатність компанії адаптуватися до мінливих умов бізнесу.

Чи можна оцінити корпоративну культуру? Так!

Для цих цілей використовується такий інструмент як опитувальник CCQ.

Завдяки даному інструменту можна:

  • Оцінити готовність компанії до практичного застосування нових стратегічних завдань;
  • Контролювати процес впровадження змін в роботу компанії;
  • Зрозуміти і пояснити причини неприйняття змін;
  • Ефективно управляти процесами злиття і поглинання;
  • Розробляти систему корпоративних цінностей, моделей компетенцій та управлінських процесів;
  • Виявити причини зниження мотивації персоналу.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноты!