Корпоративна культура

Корпоративна культура - сукупність найпоширеніших в компанії норм поведінки, поглядів, які впливають на ефективність діяльності всієї організації.

Корпоративна культура служить таким собі мірилом поведінки співробітників: саме вона визначає які дії прийнятні й будуть заохочуватися в колективі, наскільки розвинена взаємодія між колегами і як приймаються рішення в компанії. Та є ціннісною основою організації, корпоративна культура в величезній мірі впливає на мотивацію персоналу та на здатність компанії адаптуватися до мінливих умов бізнесу.

Чи можна оцінити корпоративну культуру? Так!

Для цих цілей використовується такий інструмент як опитувальник CCQ.

Завдяки даному інструменту можна:

  • Оцінити готовність компанії до практичного застосування нових стратегічних завдань.
  • Контролювати процес впровадження змін в роботу компанії.
  • Зрозуміти й пояснити причини неприйняття змін.
  • Ефективно управляти процесами злиття та поглинання.
  • Розробляти систему корпоративних цінностей, моделей компетенцій та управлінських процесів.
  • Виявити причини зниження мотивації персоналу.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!