Мережеве і корпоративне лідерство

Сучасний стиль життя й швидкість, з якою змінюються умови роботи й виникають нові завдання, ставлять перед керівництвом компаній чимало запитань. Головне з них — як стати гнучким та навчитися швидко й успішно обробляти нові запити, щоб мислити стратегічно вірно навіть в умовах постійно зростаючого темпу роботи та завдань, що змінюються?

Експерти SHL пропонують звіти, які допоможуть визначити ступінь відповідності керівників вашої організації умовам.

Звіт з корпоративного лідерства

Це інструмент, який ідеально підходить для оцінки керівника щодо його відповідності реаліям сучасного бізнесу та, зокрема, умовами його роботи у вашій компанії.

Щоб почати роботу з цим інструментом, потрібно чітко розуміти, що означає сам термін «корпоративне лідерство». Це вимоги до лідерів сьогоднішнього бізнесу, де здатність співробітника до індивідуальних досягнень повинна успішно поєднуватися з його активністю в області мережевого лідерства. Така людина повинна вміти ефективно налагоджувати контакти як всередині колективу компанії, так й в зовнішньому середовищі, створюючи успішну згуртовану команду колег, партнерів, контрагентів, які залучені в роботу компанії та які рухають її на нові щаблі розвитку. Все це можливо завдяки баченню й зусиллям потужного мережевого лідера. Тобто, корпоративне лідерство — це високі індивідуальні показники + ефективне мережеве лідерство.

Ефективне корпоративне лідерство — це результат чотирьох складових успіху:

Індивідуальне лідерство — класичний критерій оцінки

Мережеве лідерство — новий критерій оцінки

Самостійні результати лідера

Успішне вирішення своїх завдань.
77% лідерів показують високі результати у цьому напрямі.

Успішне вирішення власних мережевих завдань — включення інших людей у свою роботу й причетність до діяльності колег. 31% керівників показують хороші результати в цьому напрямі.

Корисним результатом корпоративного лідера вважається його загальний внесок у рамках всієї компанії, тобто:

успішний прихід до своїх цілей, взаємодія з колегами для вирішення як командних, так і власних завдань, й забезпечення вирішення цих завдань (керівництво командою).

Результати керівництва командою

Ефективне керівництво для вирішення командних завдань. Високі результати у 59% керівників.

Керівництво з метою вирішення командних мережевих завдань — підтримка команди в побудові зовнішніх контактів й внутрішній співпраці з іншими командами. Високі показники у 35% топ-менеджерів.

Звіт з корпоративного лідерства допомагає дати неупереджену оцінку можливостей топ-менеджера з урахуванням перерахованих вимог й дозволяє об’єктивно оцінити потенціал керівника не тільки за класичними вимірами та компетенціями, а й з урахуванням нових вимог до мережевої ефективності. Звіт формується автоматично за результатами роботи кандидата з Професійним особистісний опитувальник OPQ32 в онлайн-системі SHLTOOLS.

Слід мати на увазі, що тільки 12% топ-менеджерів показують високі результати за всіма критеріями корпоративного лідерства. Сьогодні ефективним управлінським рішенням у цій ситуації є формування взаємодоповнюючих команд, де кожен учасник має певні необхідні критерії, та всі разом вони створюють необхідні умови корпоративного лідерства.

Звіт за стилями керівництва

Так чи інакше, у роботі керівник проявляє як свої менеджерські, так і лідерські здібності. З їх співвідношення складається властивий цьому топ-менеджеру власний стиль керівництва.

Звіт дозволяє визначити стиль управління топ-менеджера, а також порівняти його з найбільш ефективним стилем керівництва в тих чи інших запропонованих умовах. У звіт включені загальні дані про стилі управління кандидата, довідка про стилі управління з урахуванням 4 критеріїв управління. Крім того, в ньому представлена вичерпна інформація про стилі керівництва кандидата з урахуванням цих критеріїв й переліком сильних та слабких сторін лідера, а також прикладів успішного й неефективного впливу цього стилю керівництва на результати згідно з поточними завданнями або проектам в майбутньому.

Звіт за стилями керівництва також формується в автоматичному режимі після проходження кандидатом Професійного особистісного Опитувальника OPQ32 в онлайн-системі SHLTOOLS.

Більш детальну інформацію про та розвиток керівників Ви можете отримати у Вашого аккаунт-менеджера або в офісах компанії SHL.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!