Діагностика та розвиток високоефективних команд

Корпоративна команда — це мікросоціум. Як і будь-яка спільнота, вона схильна до постійних змін та проживає різні періоди життя. Основний момент полягає в тому, що кожен член команди впливає на її життя та роботу в рамках компанії, і від правильного формування команди, її збалансованості та ефективності взаємодії учасників залежить розвиток команди, а значить, і успіх самої організації.

Ось чому так важливо постійно спостерігати за станом команди в цілому та кожним її учасником зокрема. Це критично важливо здійснювати завжди, на протязі всієї життєдіяльності організації (наприклад, в рамках проведення оцінки керівників), а особливо в такі важливі або переломні періоди життя компанії, як реорганізація або розвиток, злиття та поглинання організацій, виведення на ринок нового продукту і т.п.

Інструменти SHL для розвитку команд

SHL пропонує кілька рішень для діагностики та підвищення ефективності роботи команд:

  • Проведення оцінки команд керівників, виявлення джерел їх продуктивності й важливих деструктивних чинників
  • Консультування в області підвищення ефективності командної взаємодії

Як інструменти оцінки ми рекомендуємо використовувати два нових звіти SHL Ukraine, за допомогою яких можна проаналізувати кожного учасника команди й саму команду в цілому, а також зробити обґрунтовані висновки щодо необхідних кроків подальшого розвитку команди:

  • Індивідуальний профіль за командними ролями (по кожному учаснику)
  • Груповий звіт за командними ролями

Звіти розроблені на основі популярного інструменту — Професійного особистісного Опитувальника OPQ32.

Мета звітів — визначити командні ролі, які найбільшою мірою відповідають тому чи іншому співробітнику-учаснику команди, а також схарактеризувати його переваги та вказати на зони ризику й можливі обмеження — як в рамках всієї команди, так і щодо індивідуальної роботи кандидата.

Базою для звітів служить популярна методологія командоутворення, розроблена доктором психології, британцем Мередітом Белбіном. Основний та, на перший погляд, парадоксальний принцип успішної роботи команд, відповідно до теорії Белбіна, звучить так: неідеальні люди можуть формувати ідеальні команди. Досягається ця досконалість внаслідок зваженого підходу до аналізу слабких та сильних рис кожного з учасників команди, що дозволяє поєднувати членів команди таким чином, щоб сформувати досконалу по стійкості та продуктивності команду.

Крім того, методологія за Белбіном дає структуровані дані про те, що в рамках будь-якої групової роботи є 8 типів поведінки (командних ролей):

  • Генератор ідей.
  • Реалізатор.
  • Координатор.
  • Дослідник.
  • Експерт та ін.

Кожна командна роль визначається особливостями особистості співробітника.

Індивідуальний профіль дозволяє визначити три ступені прояву командних ролей у кожного кандидата: найбільш характерні, ролі із середнім ступенем вираженості та найменш вірогідні типи поведінки. У звіті також зафіксовано перелік характерних для співробітника переваг (його сильні сторони) й фактори ризику, на які обов’язково слід звернути увагу. Також визначені перспективи розвитку кандидата цього профілю в рамках командної взаємодії.

У груповому звіті представлені дані діагностики команди в цілому, із зазначенням найбільш яскраво виражених ролей в учасників оцінюваної команди. Результати дослідження вказують на ступінь врівноваженості команди, визначають її сильні та слабкі сторони, а також перспективи розвитку команди з урахуванням цих даних. У звіті представлена інформація про узгодженість дій учасників команди, є вказівка на можливу вірогідність розвитку конфлікту або на приховане протистояння, яке існує вже на момент проведення дослідження. Результати звіту представлені в докладному вигляді: з їх допомогою можна зробити аналіз того, коли і при вирішенні яких саме питань та завдань виникнуть складності в роботі корпоративної команди.

Більш детальну інформацію про інструменти розвитку команд Ви можете отримати у Вашого аккаунт-менеджера або в офісах компанії SHL.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!