Оцінка молодих фахівців і випускників

Фахівці, які щойно закінчили навчальні заклади, безумовно, мають цілком закономірні особливості з точки зору їх можливого працевлаштування. З одного боку, це цінний ресурс і ковток свіжих знань і сил для компанії. З іншого боку, на момент працевлаштування такі кандидати або мають мінімальний досвід, або зовсім ніде не працювали раніше.

При відборі належить правильно оцінити потенційні можливості молодих фахівців для того, щоб не просто влаштувати успішних кандидатів на вакантні посади, а й розвивати їх компетенції і здатності в потрібному (як для кандидата, так і для компанії) напрямку. Для цього важливо застосовувати кілька корисних розробок в області оцінки.

Тести здібностей

За допомогою серій спеціальних тестів SHL Ukraine можна скласти об'єктивне уявлення про вербальні та числові здібності молодих кандидатів. Рекомендуємо застосовувати для оцінки групу тестів «Молоді фахівці» (Логічний аналіз) і Динамічні тести здібностей (DAT).

Тести «Логічний аналіз»

Ці тести дозволяють виявити аналітичні здібності кандидатів, пропонуючи їм для розгляду ситуації на загальні теми з невеликим ухилом в бізнес-тематику - ситуації, які не потребують спеціальних знань в тій чи іншій області бізнесу. Тести містять велику кількість матеріалів і завдань.

В процесі виконання тестів кандидати проявляють свої здібності до аналізу вербальних і числових даних. Крім випускників ВНЗ і молодих фахівців, тести на загальний логічний аналіз можуть проходити співробітники, які обіймають адміністративні посади.

Динамічні тести здібностей/Dynamic Aptitude Tests

Тести DAT розроблені на основі популярної сьогодні технології Item Response Theory (Tеорія тестових завдань) - сучасної та вагомої у бізнесі методології для перевірки рівня найнеобхідніших здібностей. Експерти SHL Ukraine адаптували тести з урахуванням специфіки ділових галузей України. Серія тестів DAT містить:

Тест числових здібностей ND1

Тест вербальних здібностей VD1

Відмінні риси цієї групи тестів - це можливість надання завдань у випадковому порядку (рандомізація) та підтвердження результатів за допомогою невеликого додаткового тесту (верифікація). Система може запропонувати учасникам близько 10 септілліонів варіантів проходження тесту, що виключає ймовірність недобросовісної поведінки з боку кандидатів. Можливість верифікації тестів DAT, у свою чергу, дозволяє організувати самостійне виконання основного тесту кандидатом у зручний для нього час: повторний тест містить схожі завдання, що допомагає підтвердити або спростувати проходження першого тесту саме даними кандидатом.

Ці інструменти підходять для застосування в найрізноманітніших ділових галузях і застосовуються для підбору персоналу, а також для роботи в рамках програм з розвитку співробітників.

Опитувальники

Ця група рішень SHL Ukraine призначена для оцінки особистих якостей і мотивації кандидатів. З цією метою можна використовувати два види опитувальників для роботи з молодими фахівцями.

Професійний особистісний опитувальник OPQ32

Цей інструмент дозволить визначити тип поведінки, характерний для даного кандидата. Опитувальник OPQ32 - це розширена версія професійного особистісного опитувальника. За результатами проходження опитувальника доступний всебічний набір сумарних документів:

  • Профіль OPQ32: містить дані за обраним самим кандидатом стилем поведінки в трьох областях - Управління людьми, Управління завданнями та Управління собою.
  • Стрес-звіт: варіанти поведінки кандидата в умовах стресу, з подальшим аналізом цих даних для прогнозування кар'єри співробітника.
  • Персональний звіт: призначений для особистого користування кандидатом, який проходив опитування.
  • Профіль стилів роботи в команді: роль і стилі поведінки кандидата в команді.
  • Профіль менеджерських компетенцій: відображає взаємозв'язок стилю поведінки й менеджерських компетенцій даного кандидата.
  • Планувальник розвиваючих дій: дані про стилі роботи людини щодо 16 менеджерських компетенцій та можливості розвитку сильних якостей кандидата.
  • Універсальний профіль за компетенціями: звіт для керівників та HR-менеджерів з відображенням впливу особливостей поведінки кандидата на якість його роботи згідно з універсальними компетенціями.

Детальніше

Мотиваційний опитувальник MQ

Головне завдання цього інструменту - визначити чинники, які найбільше впливають на мотивацію співробітника. Від правильного визначення ситуацій та умов, в яких менеджер готовий працювати з найбільшою віддачею та натхненням залежить створення найбільш комфортного середовища для його діяльності, що, у свою чергу, впливає на прибуток компанії.

Опитувальник MQ - важливий інструмент для вирішення таких завдань, як розвиток кар'єри, виявлення високопотенційних співробітників, робота над залученням персоналу й ефективністю роботи, розвиток менеджерських компетенцій, а також формування та розвиток команд. Детальніше

В основі всіх продуктів, послуг та рішень SHL Ukraine є методики оцінки, які спираються на багаторічний досвід співпраці з компаніями з усіх галузей і країн світу. Всі наші послуги з оцінки компетенцій, потенціалу й особистісних якостей топ-менеджерів надають досвідчені консультанти, які володіють глибокою експертизою в області оцінки керівників.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!