Стрес звіт OPQ

Стрес звіт OPQ — це інструмент для оцінки загальної стресостійкості працівника

Даний звіт формується на підставі результатів Професійного особистісного опитувальника OPQ 32 і допомагає визначити, які робочі завдання, обставини і умови можуть виступати стресовими для кандидата, виходячи з його психологічних особливостей. Це оцінка сприйняття факторів стресу співробітників.

Стрес-звіт допомагає визначити:

  • загальну стресостійкість кандидата чи співробітника в різних умовах;
  • можливі джерела стресу для нього.

Даний звіт призначений для індивідуального використання під час обговорення впливу стресових факторів на кар’єру, а також для тренінгів з розвитку і планування кар’єри

Звіт спирається на концепцію оцінки стресу як стану, при якому пред’являються підвищені вимоги до здатності людини впоратися з ситуацією. У цьому звіті представлені ті психологічні особливості особистості, які визначають можливий рівень стресу, якщо співробітник стикається з різноманітними стресовими ситуаціями.

Оцінюється вплив 24 стресових факторів. Всі обставини, які можуть бути сприйняті співробітником чи кандидатом як джерело стресу, розділені на 4 категорії: «високий ризик», «помірний ризик», «відсутність впливу» й «область комфорту». Фактори, що сприймаються кандидатом в якості джерела труднощів, інтерпретуються як область ризику, і його ефективність роботи в даних умовах може знижуватися. Фактори, що описують завдання, з якими кандидат може справлятися успішно, потрапляють в область комфорту.

У звіті також наведений детальний опис факторів ризику.

При цьому OPQ не є клінічною методикою , і не може бути використаний для визначення ступеня емоційної стабільності людини або оцінити рівень стресу людини в момент заповнення опитувальника.

Існує індивідуальна залежність між тим, як люди інтерпретують події, з якими вони стикаються, і тим, як вони оцінюють свою здатність впоратися з такою ситуацією. Психологічні особливості можуть, таким чином, вплинути на людей, більш-менш схильних до стресу взагалі, і певних джерел стресу зокрема. Такі відмінності, також, ймовірно вплинуть на те, як люди поводяться в тій чи іншій стресовій ситуації.

Крім загальної картини сприйняття працівником тих чи інших стресових факторів, звіт містить прогноз ймовірних стилів поведінки кандидата в стресовій ситуації, наприклад, протистояння, дистанціювання, пошук підтримки і ін.

Часто проводять відмінності між поведінкою в конфлікті, «зосередженим на проблемі» — дії, спрямовані безпосередньо на дозвіл стресовій ситуації — і поведінкою в конфлікті, ’зосередженим на емоціях’, спрямованим на контролювання емоційної реакції на стресову ситуацію. Звіт спирається на поняття стратегії поведінки в конфлікті, розроблену Річардом Лазарусом.

Дослідження говорять про те, що при зіткненні зі стресовими ситуаціями, люди зазвичай використовують поєднання стратегій. Це свідчить про те, що вибір серед варіантів, ймовірно, відображає індивідуальні відмінності в оцінці ситуації.

При використанні цього розділу звіту кандидат може проаналізувати не тільки той діапазон стратегій, які пропонує його профіль OPQ і, які він в даний час схильний використовувати, але також і оцінити, які ще існують альтернативи або варіанти поведінки, які можуть бути використані ним в залежності від обставин.

Звіт може бути корисний для вирішення наступних завдань:

  • Підвищення ефективності команди в нестандартних або кризових умовах;
  • Вибір вірного стилю взаємодії зі співробітником;
  • Звіт може бути використаний як доповнення до описового звіту MQ.

Доступні два варіанти стрес звіту: як для сертифікованих, так і для несертифікованих користувачів.

Звіт для несертифікованих користувачів демонструє розподіл 24 стресових ситуацій за рівнем ризику, та об’єднує їх за групами: обмеження середовища, переговори \ презентації, робота в команді, управління людьми, кар’єра \ амбіції, повноваження \ статус, характеристика завдань.

Стрес звіт за результатами Професійного особистісного опитувальника OPQ32 містить інформацію про робочі ситуації, які можуть стати для учасників джерелом стресу.

 

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!