Стрес звіт

Звіт містить інформацію про робочі ситуації, які можуть стати для учасників джерелом стресу. Доступний як для сертифікованих, так і для несертифікованих користувачів.

Стрес-звіт допомагає визначити:

  • загальну стресостійкість кандидата чи співробітника в різних умовах;
  • можливі джерела стресу для нього.

Всі обставини, які можуть бути сприйняті співробітником чи кандидатом як джерело стресу, розділені на 4 категорії: «високий ризик», «помірний ризик», «відсутність впливу» й «область комфорту». У звіті також наведений детальний опис факторів ризику.

Звіт може використовуватися керівниками й HR-спеціалістами для рішення наступних завдань:

  • формування команди з врахуванням індивідуальних особливостей її учасників, а також середовища й характеру завдань;
  • коригування стилю управління співробітником на основі даних про ступінь і характер його сприйнятливості до стресу (звіт може бути використаний як доповнення до описового звіту MQ)
  • збереження команди й підвищення ефективності її роботи в умовах несприятливої економічної ситуації.

Зразок стрес-звіту для SHLTOOLS 3>>

 

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!