Особистісні опитувальники

Для того, щоб визначити, якими здібностями володіє та чи інша людина, проводиться аналіз і оцінка особистості, ефективними інструментами яких виступають особистісні опитувальники. Саме такі опитувальники завдяки виявленню кращого стилю в роботі визначають ступінь відповідності посаді працівника або кандидата.

За допомогою особистісних опитувальників визначаються основні критерії оцінки з точки зору професійної діяльності: темперамент людини й система його внутрішніх цінностей, установка на сферу діяльності та визначення його ролі в групі.

Особистісні опитувальники – це психометричні  методи, за допомогою яких аналізуються особливості, мотивація і схильності індивіда. Виконуючи завдання опитувальника, респондент робить вибір, грунтуючись тільки на внутрішні уподобання. Діагностика особистості формується відповідно до його відповідей, які містяться в запитаннях. Ця особливість особистісного опитувальника відрізняє його від тесту, де відповіді тестованого оцінюються за критерієм «вірно/невірно».

Навіть, беручи до уваги той факт, що опитувальники поступаються за ступенем прогностичної валідності тестів, результати, отримані в результаті цього достідження , грають вирішальну роль в питаннях визначення перспектив кандидата на вакантну посаду або співробітника. Застосування особистісних опитувальників в цілях оцінки фахівців дозволяє отримати об'єктивні дані про людину, такі як:

  • професійні якості,
  • сильні і слабкі сторони,
  • здібності до колективної роботи,
  • ступінь відповідності посаді.

Компанією SHL був розроблений професійний особистісний опитувальник OPQ, який сьогодні виступає одним з найбільш поширених інструментів подібного типу.

Чому ми рекомендуємо опитувальник від SHL:

  • Всі завдання опитувальника відносяться відповідно до робочих завдань.
  • Завдання опитувальника, а також його результати, сформульовані таким чином, що у користувача не виникає складності в їх розумінні.
  • В основу опитувальника лягли особистісні критерії, визначені за 32 шкалами.
  • Завдання опитувальника побудовані за психометричним принципом.
  • Інструмент може використовуватися у різних формах: он-лайн режимі або із застосуванням паперових носіїв.

Особистісний опитувальник завдяки своїй ефективності вже завоював довіру 10 000 світових компаній, цей метод виступає одним з етапів проходження Центрів оцінки та розвитку.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!