Виберіть методи оцінки для будь-якої позиції в будь-якій сфері

КАТАЛОГ ІНСТРУМЕНТІВ

Як ефективно оцінити кандидата? Підберіть найбільш дієвий інструмент.Виберіть критерії для пошуку

Оцінка загального потенціалу

Перший крок до цілеспрямованого виявлення кращих з кращих — це загальна оцінка потенціалу, що враховує і інтелектуальні здібності, і особистісні характеристики кандидатів. Такий підхід ефективний як при зовнішньому наймі, так і при оцінці діючих співробітників організації — наприклад, при відборі учасників на програму розвитку або в кадровий резерв.

Глибока оцінка інтелекту і розумових здібностей

Успіх на будь-якій посаді залежить від здібностей до аналізу проблем, критичного мислення і прийняття рішень. Саме тому для відсіву та відбору так широко застосовуються тести здібностей — один з найбільш надійних, швидких і точних інструментів. SHL пропонує широкий діапазон тестів, призначених для оцінки різних інтелектуальних і когнітивних здібностей. Ці тести розраховані на різні рівні посад і відображають специфіку роботи в різних галузях і функціях бізнесу.

Оцінка знань і навичок

Щоб приносити вимірну користь організації з першого дня роботи, співробітникові необхідно володіти певними навичками й знаннями — тобто конкретним і детальним розумінням того, як слід вирішувати робочі завдання. Оцінка знань і навичок особливо важлива, якщо навчання в процесі роботи неможливо, а вакансію необхідно заповнити негайно.

Дослідження особливостей особистості, схильностей і рис

Особистісні характеристики — одна з ключових складових потенціалу, що визначає найбільш природна поведінка людини в реальних робочих умовах. Вивчення й оцінка схильностей та рис особистості дозволяють зробити висновок про характерні для людини стилі керівництва і підпорядкування, командної та індивідуальної роботи.

Оцінка компетенцій

Компетенції — це стійкі моделі поведінки людини в реальних умовах. Саме рівень розвитку компетенцій визначає успіх співробітника на будь-якій посаді, від рядового фахівця до керівника організації. Оцінка компетенцій дозволяє об’єктивно і достовірно виявити сильні та слабкі сторони співробітника, а також співвідносити фактичний рівень компетенцій з необхідним на конкретній посаді.

Оцінка здатності й стилю роботи в команді

Сьогодні співробітники на будь-якому рівні організації все частіше працюють спільно — наприклад, в проєктних командах і робочих групах. Але, ефективність команди залежить не тільки від індивідуальних навичок та компетенцій окремих співробітників. Не менш важливою є їх здатність працювати разом з іншими людьми, а також характерні для них стилі поведінки в групі.

Оцінка чинників мотивації

Багаторічний досвід SHL в оцінці персоналу наводить, що глибоке й вірне розуміння факторів мотивації співробітників необхідно для забезпечення їх лояльності та залучення.

Дослідження можливостей розвитку

Розуміння наявних можливостей для власного розвитку дозволить співробітникам більш осмислено керувати своїм професійним і кар’єрним ростом. Докладні рекомендації щодо розвитку та зміцнення навичок, здібностей і компетенцій допоможуть їм поставити амбітні й особисті цілі, підвищити свою результативність і ефективність.

Оцінка схильності до ризику

Схильність до ризику — це ймовірність того, що співробітник робитиме необдумані дії, порушуватиме прийняті в організації правила і процедури. Оцінка схильності до ризику допомагає виявити тих людей, чия поведінка може спричинити значну шкоду для них самих, колег та організації в цілому.

Оцінка відповідності корпоративній культурі

Щоб приносити організації користь, співробітник повинен не тільки ефективно виконувати свої робочі завдання, але і відповідати духу і стилю компанії, бути лояльним і відданим працівником. Саме тому інструменти оцінки відповідності корпоративній культурі все частіше використовуються для попереднього відсіву (скринінгу) кандидатів. Схоже завдання вирішують і методики оцінки відповідності посаді: вони оцінюють, чи розуміє кандидат, що може від нього знадобитися і з чим він може зіткнутися на цій роботі.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!