Звіт по цифровим компетенціям

Стрімкий розвиток нових технологій тягне за собою необхідність пред’являти нові вимоги до співробітників з урахуванням мінливих умов бізнес-середовища, появи нових підходів та їх повсюдного поширення. Розвиток бізнесу стає неможливим без роботи з великими даними, застосування цифрових бізнес-процесів та просування товарів й послуг за допомогою нових інформаційних технологій.

Більшість керівників компаній у світі об’являють процеси цифровізації як ключові для розвитку бізнесу. Закономірно, що успішне застосування і вдосконалення цифрового робочого середовища компанії вимагають наявності людських ресурсів, здатних ефективно вирішувати сучасні бізнес-задачі.

SHL представляє звіт по цифровим компетенціям на базі особистісного опитувальника OPQ. У звіті представлені 4 ключові компоненти діджиталізації, на яких ґрунтуються вимоги до співробітників в організаціях з розвиненим цифровим середовищем. У зв’язку зі швидким зростанням цифровізації уже в недалекому майбутньому ці компоненти будуть враховуватися для співробітників різних галузей бізнесу.

Компоненти діджиталізації – це:

БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Швидкі темпи змін, пов'язаних з цифровим бізнес-середовищем і трансформаціями, вимагають тих співробітників і лідерів, які можуть адаптуватися, швидко навчатися і впроваджувати інновації, які будуть рухати їх організації вперед.

ІНСАЙТИ

Прорив нових цифрових інструментів і швидке зростання даних і інформації потребує співробітників, які можуть застосувати свої аналітичні та логічні навички для ефективного використання цих інструментів і даних для створення ідей, які приносять результати незалежно від контексту.

МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ

Незалежний характер роботи й акцент на досвіді роботи з клієнтами в цифровому бізнес-середовищі вимагає співробітників, які можуть будувати продуктивні взаємовідносини, співпрацювати й впливати на інших, щоб підвищити продуктивність колег і клієнтів. Все це допомагає підвищити цифрову продуктивність в робочому середовищі.

ДОСКОНАЛІСТЬ ВИКОНАННЯ

Вимога безперервного фінансового зростання цифрового бізнесу вимагає співробітників і лідерів, які діють рішуче та ефективні в досягненні своїх цілей.

У звіті представлені показники кожного компоненту з розбивкою за компетенціями, а також додаток з детальними поясненнями вмісту кожного компонента звіту.

 

Важливо відзначити, що компонент «Мережева взаємодія» є ключовою вимогою як в цілому для співробітників, так і для корпоративних лідерів в епоху цифровізації. Познайомитися зі звітом по корпоративному лідерству можна тут >>

 

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!