Опитувальники

Особистісні опитувальники

Особистісні опитувальники забезпечують виявлення кращого стилю поведінки людини на роботі.
Це критичний елемент для забезпечення відповідності людині посади. Опитувальник дає можливість отримати детальну інформацію щодо того, наскільки кандидати підходять до конкретного робочого середовища, як вони будуть працювати з оточуючими.. Крім того, результати OPQ дозволяють зіставити особистісний потенціал співробітника і вимоги до робочої поведінки співробітника в рамках компетенцій.

Детальніше

Мотиваційний опитувальник

Мотиваційний опитувальник від SHL дозволяє глибоко розібратися в тому, що підвищує, а що зменшує мотивацію працівників компанії.

Цей гнучкий інструмент успішно застосовується:

  • Консультування з розвитку кар'єри
  • Відбір високопотенційних співробітників
  • Управління залученістю персоналу
  • Управління ефективністю діяльності
  • Оцінка і розвиток менеджерських компетенцій
  • Формування і розвиток команд
  • Побудова системи винагород і стимулювання
Детальніше

Опитувальник корпоративної культури

Опитувальник корпоративної культури (CCQ) вимірює переважну культуру організації (домінуючу в ній систему переконань і практик) і допомагає визначити напрямок розвитку корпоративної стратегії та оцінити бажані програми змін.

Детальніше