Консультаційні послуги з оцінки персоналу

Ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг з оцінки, щоб забезпечити максимальну віддачу від Ваших процесів оцінки, вибору та управління діяльністю.

Оцінка та атестація персоналу в організації створює можливість її керівництву приймати найважливіші рішення. У тому числі - будувати систему мотивації й оплати праці персоналу, грамотно впроваджувати різні HR-стратегії, створювати унікальну корпоративну культуру. Безперечно, оцінка персоналу необхідна для підвищення ефективності організації у своєму ринковому сегменті.

Наші досвідчені консультанти прийшли з таких напрямків, як виробнича психологія, управління людськими ресурсами та розвиток персоналу. У нас є можливість надавати послуги в міжнародному масштабі, оскільки наші офіси знаходяться в 40 країнах світу, а співробітники говорять на 30 мовах.

Кожна організація, націлена на ефективність роботи, як кожного співробітника окремо, так і всього колективу в цілому, повинна розуміти, що оцінка й атестація персоналу - ключовий інструмент грамотного управління.

Оцінкою персоналу є процес підрахунку ефективності виконання співробітниками компанії своїх посадових обов'язків і реалізації цілей компанії. Дана методика передбачає послідовне і тривале накопичення інформації, у результаті чого і буде прийматися відповідне управлінське рішення. На відміну від оцінки, атестація передбачає систематичну регулярну перевірку відповідності конкретного працівника займаній ним посаді і виконання покладених на нього обов'язків за певний проміжок часу.

Оцінка персоналу в організації, виконана професіоналами, допомагає об'єктивно представити сильні та слабкі сторони кожного зі співробітників, щоб ефективніше використовувати кадрові ресурси. Наші інструменти допомагають приймати обґрунтовані кадрові рішення на протязі всього життєвого циклу співробітника в компанії.

Наші консультаційні послуги
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які можуть бути адаптовані так, щоб відповідати конкретним завданням бізнесу. Сюди входять:

  • Проєктування й розробка процесів оцінки та управління людьми
  • Розгортання процесів і інтеграція з існуючими системами та процесами ІТ
  • Навчання й постійна підтримка команд, які займаються оцінкою та відбором персоналу (семінари і тренінги для HR-менеджерів/навчання HR-менеджерів)
  • Приклади та розгляд кейсів


Нижче перерахований ряд напрямків, в яких наші консультанти можуть надати допомогу:

  • Центри оцінки та розвитку
  • Зворотний зв'язок і розвиток 360 градусів
  • Оцінка, коучинг і розвиток керівного персоналу
  • Управління діяльністю
Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!