Консультаційні послуги з оцінки персоналу

ГлавнаяПослуги та продуктиПослугиКонсультаційні послуги з оцінки персоналу
Консультаційні послуги з оцінки персоналу

Ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг з оцінки, щоб забезпечити максимальну віддачу від Ваших процесів оцінки, вибору і управління діяльністю.

Оцінка і атестація персоналу в організації створює можливість її керівництву приймати найважливіші рішення. У тому числі - будувати систему мотивації і оплати праці персоналу, грамотно впроваджувати різні HR-стратегії, створювати унікальну корпоративну культуру. Безперечно, оцінка персоналу необхідна для підвищення ефективності організації в своєму ринковому сегменті.

Наші досвідчені консультанти прийшли з таких напрямків, як виробнича психологія, управління людськими ресурсами та розвиток персоналу. У нас є можливість надавати послуги в міжнародному масштабі, так як наші офіси знаходяться в 40 країнах світу, а співробітники говорять на 30 мовах.

Будь-яка поважаюча себе організація, націлена на ефективність роботи, як кожного співробітника окремо, так і всього колективу в цілому, повинна розуміти, що оцінка і атестація персоналу - ключовий інструмент грамотного управління.

Оцінкою персоналу є процес підрахунку ефективності виконання співробітниками компанії своїх посадових обов'язків і реалізації цілей компанії. Дана методика передбачає послідовне і тривале накопичення інформації, в результаті чого і буде прийматися відповідне управлінське рішення. На відміну від оцінки, атестація передбачає систематичну регулярну перевірку відповідності конкретного працівника займаній ним посаді і виконання покладених на нього обов'язків за певний проміжок часу.

Оцінка персоналу в організації, виконана професіоналами, допомагає об'єктивно представити сильні і слабкі сторони кожного із співробітників, щоб ефективніше використовувати кадрові ресурси. Наші інструменти допомагають приймати обґрунтовані кадрові рішення на протязі всього життєвого циклу співробітника в компанії.

Наші консультаційні послуги
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які можуть бути адаптовані так, щоб відповідати конкретним завданням бізнесу. Сюди входять:

Проектування і розробка процесів оцінки і управління людьми
Розгортання процесів і інтеграція з існуючими системами і процесами ІТ
Навчання і постійна підтримка команд, які займаються оцінкою і відбором персоналу (семінари і тренінги для HR-менеджерів / навчання HR-менеджерів)
Приклади і розгляд кейсів


Нижче перерахований ряд напрямків, в яких наші консультанти можуть надати допомогу:

  • Центри оцінки та розвитку
  • Зворотній зв'язок і розвиток 360 градусів
  • Оцінка, коучинг і розвиток керівного персоналу
  • управління діяльністю