Мотивація співробітників

Експерти SHL пропонують зручний інструмент для ефективної оцінки мотивації персоналу.

Мотиваційний опитувальник MQ

Це рішення дозволяє визначити ключові критерії, від яких залежить мотивація того чи іншого працівника. За допомогою опитувальника MQ можна швидко й ефективно зібрати дані про те, що саме спонукає співробітника компанії працювати з більшою віддачею й енергією, а в яких випадках, навпаки, буде спостерігатися зниження його активності та небажання працювати.

Відмінною особливістю мотиваційного опитувальника MQ  є його універсальність, завдяки якій цей інструмент застосовується для вирішення широкого діапазону HR-завдань:

 • Аналіз даних, необхідних для кар’єрного зростання співробітника.
 • Виявлення фахівців з високим потенціалом (HiPo).
 • Робота над залученням співробітників.
 • Підвищення якості роботи персоналу.
 • Виявлення та опрацювання ключових показників за компетенціями менеджерів.
 • Ефективне командоутворення.
 • Способи стимулювання співробітників.

Основна мета застосування мотиваційного опитувальника MQ — визначення критеріїв, які стимулюють співробітника працювати, а також виявлення іншої групи критеріїв, що працює на зниження його працездатності. Інструмент пропонує модель мотивації з 18 складових, згрупованих в 4 блоки:

 • енергія й динамізм;
 • особистість;
 • зовнішні мотиви;
 • внутрішні мотиви.

Опитувальник надає необхідні дані щодо варіантів роботи з мотивацією співробітника, а також формує детальне уявлення про поєднаність учасника опитування з культурними цінностями організації, стилями її роботи й необхідними професійними характеристиками.

Співробітникові, що бере участь в опитуванні, пропонується на розгляд 144 ситуації, кожну з яких необхідно проаналізувати з точки зору його мотивації до роботи. Навпроти кожної із запропонованих ситуацій учасник ставить свою оцінку від 1 до 5 балів. Результатом проходження опитувальника стає сформований Профіль мотиваційних чинників, де й показані 18 критеріїв у форматі 4 груп: «Енергія й динамізм», «Спільна діяльність», «Внутрішні якості», «Зовнішні якості».

Контрольний час: не обмежений
Середній час заповнення: 30 — 40 хвилин
Інструктаж: 10 хвилин
Кількість питань: 144

Мотиваційний опитувальник MQ застосовується для кандидатів будь-якого рівня. Зазвичай спільно з опитувальником MQ використовується інструмент OPQ.

Для отримання права на застосування та інтерпретацію результатів Мотиваційного опитувальника вам необхідно відвідати семінар «Мотиваційні опитувальники».

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!