Оцінка топ-менеджменту

Чому оцінка топ-менеджерів так важлива?

Успіх діяльності підприємства залежить від безлічі факторів — від сприйняття брендів компанії та умов конкуренції, від компетенцій співробітників та виробничих потужностей. Для того щоб об’єднати всі доступні ресурси, досягти результату та забезпечити процвітання в довгостроковій перспективі, бізнесу потрібна талановита команда топів.

Вибір керівників вищої ланки — можливо, найскладніше і серйозне рішення, яке може прийняти організація, та справа не тільки у вартості самого процесу найму. Помилка підбору в цьому випадку може привести до тяжких наслідків для організації та навіть поставити під удар її існування. Саме тому комплексна оцінка топ-менеджменту стає все більш важливою в умовах сьогодення. Компанії необхідно знайти найбільш відповідного лідера, який зможе розробити стратегічне бачення, донести його до всіх співробітників, заручитися їх підтримкою, організувати їх діяльність та забезпечити досягнення мети, долаючи перешкоди, що виникають, і знаходячи нестандартні рішення.

Директор повинен володіти широким набором управлінських та лідерських компетенцій. Однак, організації в усьому світі й у всіх галузях стикаються з нестачею талантів, і в першу чергу мова йде про дефіцит лідерів. Наші дослідження показують, що менш ніж 7% співробітників компаній сьогодні у повній мірі готові взяти на себе роль лідера організації. Тому так важлива задача розвитку керівного персоналу — тобто виявлення потреб у розвитку та формуванні конкретних планів зі зміцнення компетенцій, напрацювання навичок і умінь.

Комплексна оцінка і розвиток управлінського персоналу компанії вимагає не тільки особливої уваги з боку HR та залучення досвідчених, професійних фахівців, а й спеціальних інструментів та методів оцінки, які враховують сутність роботи керівників вищої ланки.

Важливу роль при оцінці відіграють ключові показники ефективності керівника — вони дозволяють провести детальний аналіз виконуваних ним дій. Показники ефективності можна розділити на два види: комерційні (виручка, прибуток, дебіторська заборгованість і т.п.) та некомерційні або якісні, до них відносяться підвищення кваліфікації менеджерів, формування організаційної культури, керованість системи та т. і.

Крім того, для ефективної роботи з оцінки HR-фахівцям необхідно розробити та використовувати критерії оцінки керівників. Саме вони визначають те, як та які дії та навички повинні виконуватися, щоб відповідати вимогам компанії.

Послуги та рішення SHL Ukraine для оцінки топ-менеджерів

SHL пропонує ряд послуг і рішень, спеціально розроблених для ефективної та об’єктивної оцінки топ-менеджерів, а також їх цілеспрямованого розвитку:

Індивідуальна оцінка керівників (executive assessment) — виявлення сильних сторін і потреб у розвитку

Оцінка ключових здібностей керівників з використанням сучасних управлінських тестів SHL: тесту "Фастрек", тесту управлінських стилів "Сценарії", тесту продуктивності мислення "Брейнсторм"тестів здібностей для керівників вищої ланки (AMT).

Індивідуальні та групові центри оцінки для керівників вищої ланки з наданням зворотного зв’язку як клієнтові, так і кандидату. У центрах оцінки використовуються управлінські тести та  вправи, створені спеціально для оцінки компетенцій та навичок управлінського персоналу.

Розуміння характерного типу лідерства та кращого стилю роботи в команді а допомогою професійного особистісного опитувальника OPQ.

Оцінка потенціалу керівника та його здатності до прояву компетенцій та навичок мережевого лідерства.

Наша система оцінки менеджерів вищої ланки допомагає приймати обґрунтовані кадрові та управлінські рішення, які спираються на об’єктивні дані про таланти. Глибоке розуміння сильних сторін топ-менеджерів та їх потреб у розвитку дозволяє організації досягати більш високих результатів на всіх рівнях. З інструментами SHL HR-фахівці зможуть знайти найбільш оптимальне і ефективне вирішення питання «Як оцінити роботу керівника».

Планування розвитку керівників

Планування індивідуального розвитку директорів. Чітке розуміння наявних потреб у розвитку забезпечують якість та ефективність інвестицій в програми навчання і тренінги для топів і відчутне підвищення рівня їх ключових компетенцій. Наші підходи та рішення у сфері розвитку управлінського персоналу забезпечують максимальне розкриття потенціалу керівника і водночас гарантують, що цей розвиток буде направлено на вирішення найбільш актуальних для організації завдань.

Діагностика та розвиток високоефективних команд

  • Оцінювання команд керівників, виявлення джерел їх продуктивності та важливих деструктивних чинників.
  • Консультування в області підвищення ефективності командної взаємодії.

В основі усіх продуктів, послуг та рішень SHL Ukraine є методики оцінки, які спираються на багаторічний досвід співпраці з компаніями з усіх галузей та країн світу. Всі наші послуги з оцінки компетенцій, потенціалу й особистісних якостей директорів надають досвідчені консультанти, які володіють глибокою експертизою в області оцінки компетенцій та навичок керівників.


Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!