Моделювання компетенцій та аналіз робіт

Вимірювання успішності діяльності організації можливе шляхом розгляду об'єктивних показників результативності бізнесу, таких як, наприклад, оборот, прибуток, позиція на ринку та інше. Разом з тим сьогодні успіх будь-якої компанії залежить багато в чому від успішності роботи співробітників цієї компанії. І тоді постає питання: яким чином можна виміряти успішність персоналу?

Будь-яке вимірювання має на увазі наявність критеріїв. Чи свідчать високі показники виручки магазину про ефективність директора цього магазину? Іншими словами, чи буде достатньо обмежитися аналізом показників? Далеко не завжди подібні показники включають аспекти особистої ефективності, що впливає на результат. У зв'язку з цим важливо проаналізувати, яким способом і наскільки ефективно той чи інший працівник досягає поставлені перед ним цілі.

Проведення такого аналізу можливо завдяки оцінці ефективності персоналу, яка починається з розробки моделі поведінки. Вона формулюється через критерії, що забезпечують успішне досягнення стратегічних і тактичних цілей компанії - компетенції. У різних ділових ситуаціях поведінка одних співробітників виявляється більш ефективною, ніж поведінка інших.

Компетенція - це набір поведінкових реакцій, які відрізняють більш успішних співробітників від менш успішних. Для кожної компанії характерний свій набір ключових компетенцій. Він називається моделлю компетенцій. Відповідність даної моделі забезпечує найбільш ефективне досягнення працівниками поставлених перед ними цілей в умовах конкретної організації.

Модель компетенцій дозволяє вибудувати всі процеси, пов'язані з управління персоналом, на базі єдиних критеріїв:

 • Відбір при наймі зовнішніх кандидатів
 • Відбір при просуванні внутрішніх кандидатів
 • Проведення регулярних оцінювальних заходів
 • Побудова системи наступності й кадрового резерву
 • Планування розвитку персоналу

Таким чином, завдяки точному слідуванню загальноприйнятих принципів моделювання та відпрацьованим на практиці технологіям, ми розробляємо моделі компетенцій, покликані допомогти нашим клієнтам в досягненні наступних цілей:

 • Відбір персоналу, який буде максимально ефективно досягати поставлені перед ним цілі в умовах конкретної організації
 • Створення та вдосконалення процесів, спрямованих на підвищення ефективності персоналу - груп і окремих співробітників
 • Формування й підтримка стилю менеджменту (характерного для кожної конкретної компанії)
 • Підготовка персоналу до досягнення цілей в умовах змін
 • Формування й розвиток іміджу роботодавця
 • Розвиток культури управління ефективністю персоналу
 • Моделі компетенцій розрізняються за своєю структурою і можуть являти собою як простий перелік універсальних, застосовних для всіх співробітників, компетенцій, так і складнішу систему компетенцій для окремих категорій співробітників в залежності від функціонала і рівня відповідальності. Кожна компетенція, у свою чергу, може бути представлена в різних форматах, її зміст може змінюватись з точки зору повноти наповнення.

Щоб упевнитися, що модель компетенцій максимально повно відповідатиме Вашим потребам і насправді допоможе Вам у досягненні цілей, які стоять перед Вами та Вашою компанією ми пропонуємо два варіанти впровадження компетенцій в організації (моделювання компетенцій): стандартну модель компетенцій й спеціально побудовану під клієнта модель.

Слiдкуйте за новинами та подiями HR-спiлноти!